2017
Vznik OZ Permoníci
V decembri 2017 sme oficiálne vznikli ako Permoníci, občianske združenia so sídlom v Bratislave, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra, pod identifikačným číslom VVS/1-900/90-52820.

2022
Aktivity v zahraničí
Spolupráca s ochranárskymi organizáciami v Česku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Nemecku znamenajú pre nás neustále nové a nové výzvy na spoluprácu.

2020
1000+ dobrovoľníkov
Prekročili sme nádherné číslo 1000 dobrovoľníkov na nami organizovaných akciách v prírode za ktoré patrí obrovská vďaka všetkým zúčastneným. Aj slzička radosti sa objavila. Ste skvelí!

2023
7000+ hodín
Znova a znova pokračujeme organizovanými akciami v prírode. Hrdo sme prekročili 7000 dobrovoľníckych hodín venovaných prírode a ani zďaleka nepoľavujeme v našom úsilí. Pridajte sa k nám.

2021
Sadíme 2021 stromov
V roku 2021 sadíme 2021 kusov nami zakúpených drevín v rámci projektu Nature is Future na ktorom sme aktívne spolupracovali s Bratislavským regionálnym ochrárskym združením na viacerých miestach Slovenska.

2023
Strecha nad hlavou
Na základe obchodnej verejnej súťaže mesta Bratislava sa nám po piatich rokoch existencie v teréne podarilo získať strechu nad hlavou na ul. Jasovská 1 v bratislavskej Petržalke, kde vám budeme k dispozícii od mája 2023.

Pomáhame, pretože chceme

Vybudovali sme stabilnú základňu dobrovoľníkov vo všetkých vekových kategóriách. Na naše stretnutia často prichádzajú rodičia s deťmi, starými rodičmi, jednotlivci či skupinky kolegov alebo kamarátov. Podporujeme interakcie medzi rôznymi vekovými kategóriami a vymieňame si skúsenosti. V priebehu minulého roka (2022) sme začali spolupracovať aj s organizáciami venujúcimi sa deťom s nerovnomerným vývinom (služba včasnej intervencie) a ešte skôr sme zapojili do našich aktivít aj bratislavské základné školy.

KTO SME

Máme strechu nad hlavou

S radosťou, pokorou a výzvou do ďalších krokov vám oznamujeme, že pre občianske združenie Permoníci sme na základe verejnej súťaže mesta Bratislava po krásnych, ale tvrdo odpracovaných piatich rokoch existencie v teréne získali strechu nad hlavou.
Projekt, ktorý sa stal víťazným vo výberovom konaní sme postavili na našich skúsenostiach, ktoré vieme a chceme preniesť medzi širokú verejnosť.

Náš nový priestor sa nachádza na ulici Jasovská 1 v bratislavskej Petržalke, kde vám budeme k dispozícii od mája 2023. No dovtedy nás ešte čaká obrovské množstvo práce.

Pomáhali sme, pretože sme chceli. Dnes potrebujeme vašu pomoc my.

Chcem pomôcť

Zrnko múdrosti

Nahliadnite hlboko do prírody a potom všetkému lepšie porozumiete.

Albert Einstein

OZ Permoníci

Od vzniku občianskeho združenia v roku 2017 sme ako dobrovoľníci odpracovali na desiatkach stretnutiach viac ako 7000 dobrovoľníckych hodín po celom Slovensku čím sa radíme medzi najaktívnejšie dobrovoľnícke združenia na Slovensku.
S priateľmi z radov ochrany prírody a životného prostredia v štátnej správe a tretieho sektoru pravidelne organizujeme okrem práce v teréne aj prednášky o prírode, rôzne kurzy a aktivity pre deti a dospelých. Medzi ne patrí napríklad výroba vtáčích búdok, domčeky pre netopiere, výroba predmetov z prírodných materiálov, riešime význam a dôležitosť indoor a outdoor hier, denné tábory pre deti, zážitkovú pedagogiku.

Dlhoročne sme súčasťou aj mnohých teambuilingov pre firmy. Stretnúť sme sa mohli priamo alebo cez našich partnerov s bohatým programom so zamestnancami značiek ako ZSE, Slovenské elektrárne, IBM, Lenovo, FinGO, Jacobs, DHL a ďalšími známi značkami.

Vybudovali sme stabilnú základňu dobrovoľníkov vo všetkých vekových kategóriách. Na naše stretnutia často prichádzajú rodičia s deťmi, starými rodičmi, jednotlivci či skupinky kolegov alebo kamarátov. Niektoré akcie sa konajú ako eventy cez geocaching, mnoho ich však ide priamo pre verejnosť. Podporujeme interakcie medzi rôznymi vekovými kategóriami a vymieňame si skúsenosti. V priebehu minulého roka (2022) sme začali spolupracovať aj s organizáciami venujúcimi sa deťom s nerovnomerným vývinom (služba včasnej intervencie) a ešte skôr sme zapojili do našich aktivít aj bratislavské základné školy.

Naše skúsenosti sme s pokorou preniesli aj medzi naších partnerov v zahraničí a začali tak spoluprácu s ochranárskymi organizáciami v Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Nemecku a Českej republike.

SME HRDÍ NA NAŠE VÝSLEDKY, LEBO POMÁHAME, PRETOŽE CHCEME!

Čo robíme?

Má to zmysel
Každý náš krok, každá naša činnosť, vysadená drevina i vyčistený potok vedie k spokojnejšiemu životu pre ďalšie generácie.
Oslovte nás
Vidíte priestor na spoluprácu? Spojme sa pre spoločné plány, hľadajme možnosti, spolupracujme. Kontaktujte nás.
Rastieme
To čo začalo niekoľkými nadšencami v regióne sa prenieslo na celé Slovensko s partnermi v ôsmich štátoch Európy.
Ocenenia
Najväčším poďakovaním sú kvitnúce lúky, rastúce stromy a spokojné zvieratá.
Realizujeme stovky stretnutí v teréne i pod našou strechou.
PRIDAJ SA K NÁM

Rýchly kontakt

    Next Previous Napísali o nás

    Naši Partneri

    Veľké ĎAKUJEME patrí partnerom OZ Permoníci, ktorí významne podporili našu činnosť a projekty.