Pomáhame, pretože chceme

Od vzniku občianskeho združenia v roku 2017 sme ako dobrovoľníci odpracovali na desiatkach stretnutiach viac ako 7000 dobrovoľníckych hodín po celom Slovensku čím sa radíme medzi najaktívnejšie dobrovoľnícke združenia na Slovensku.
S priateľmi z radov ochrany prírody a životného prostredia v štátnej správe a tretieho sektoru pravidelne organizujeme okrem práce v teréne aj prednášky o prírode, rôzne kurzy a aktivity pre deti a dospelých. Medzi ne patrí napríklad výroba vtáčích búdok, domčeky pre netopiere, výroba predmetov z prírodných materiálov, riešime význam a dôležitosť indoor a outdoor hier, denné tábory pre deti, zážitkovú pedagogiku.

Dlhoročne sme súčasťou aj mnohých teambuilingov pre firmy. Stretnúť sme sa mohli priamo alebo cez našich partnerov s bohatým programom so zamestnancami značiek ako ZSE, Slovenské elektrárne, IBM, Lenovo, FinGO, Jacobs, DHL a ďalšími známi značkami.

Už pred samotným vznikom OZ sme spolupracovali s Mestskými lesmi v Bratislave pri aktivitách na podporu životného prostredia. Prečisťovali sme okolie bratislavskej Partizánskej lúky a Kačína od náletových drevín, upravovali breh rieky Vydrica, maľovali altánky a športoviská na Partizánskej lúke.

Počas zimy 2018/2019 sme začali organizovať niekoľko desiatok podujatí v rôznych mestách po celom Slovensku s cieľom prikrmovania vtáctva. Okrem Bratislavy sme s mnohými dobrovoľníkmi prikrmovali napríklad v Košiciach, Nitre, Zvolene, Liptovskom Mikuláši, Prievidzi, Nových Zámkoch, Prešove a ďalších menších či väčších mestách, dokonca aj za našimi hranicami v Brne. V druhej polovici roku 2019 sme túto aktivitu rozšírili o rozmiestňovanie vtáčích búdok, hmyzích a motýlích hotelov a domčekov pre rôzne ďalšie živočíchy, ktoré žijú v parkoch, rekreačných zónach a priamo v mestskom prostredí okolo nás. Práve tieto činnosti pretrvávajú dodnes a cez naśich partnerov pribúda množstvo ďalších dobrovoľníkov, ktorí sa tomu venujú ďalej. Vtáčie kŕmidlá a búdky sa stali aj obľúbeným programom mnohých detí na základných školách Bratislave s ktorými spolupracujeme vrátane spoločnej výroby, prednášok a umiestnenia.

Nadobudnuté skúsenosti z terénu odovzdávame aj cez eventy Škola v prírode, ktorých sa zúčastnili tisicky ôsôb na rôznych miestach v kempoch a voľnej prírode.
Mnohé naše skúsenosti od apríla 2023 prenášame aj do nášho priestoru na Jasovskej 1 v bratislavskej Petržalke. Priestor sa nám podarilo získať vo výberovom konaní od mesta Bratislava čím sa môžeme ešte viac priblížiť verejnosti. Čakajú nás výzvy s možnosťou sa celoročne stretávať a odovzdávať tak nadobudnuté vedomosti cez rôzne workshopy, prednášky, denné tábory, kvízy a podobne širokej verejnosti záujemcov, primárne rodičom s deťmi a našim sympatizantom pri realizácii nových projektov.

Vybudovali sme stabilnú základňu dobrovoľníkov vo všetkých vekových kategóriách. Na naše stretnutia často prichádzajú rodičia s deťmi, starými rodičmi, jednotlivci či skupinky kolegov alebo kamarátov. Niektoré akcie sa konajú ako eventy cez geocaching, mnoho ich však ide priamo pre verejnosť. Podporujeme interakcie medzi rôznymi vekovými kategóriami a vymieňame si skúsenosti. V priebehu minulého roka (2022) sme začali spolupracovať aj s organizáciami venujúcimi sa deťom s nerovnomerným vývinom (služba včasnej intervencie) a ešte skôr sme zapojili do našich aktivít aj bratislavské základné školy.

Naše skúsenosti sme s pokorou preniesli aj medzi naších partnerov v zahraničí a začali tak spoluprácu s ochranárskymi organizáciami v Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Nemecku a Českej republike.

SME HRDÍ NA NAŠE VÝSLEDKY, LEBO POMÁHAME, PRETOŽE CHCEME!

2017
Vznik OZ Permoníci
V decembri 2017 sme oficiálne vznikli ako Permoníci, občianske združenia so sídlom v Bratislave, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra, pod identifikačným číslom VVS/1-900/90-52820.

2022
Aktivity v zahraničí
Spolupráca s ochranárskymi organizáciami v ČR, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Nemecku znamenajú pre nás neustále nové a nové výzvy na spoluprácu.

2020
1000+ dobrovoľníkov
Prekročili sme nádherné číslo 1000 dobrovoľníkov na nami organizovaných akciách v prírode za ktoré patrí obrovská vďaka všetkým zúčastneným. Aj slzička radosti sa objavila. Ste skvelí!

2023
7000+ hodín
Znova a znova pokračujeme organizovanými akciami v prírode. Hrdo sme prekročili 7000 dobrovoľníckych hodín venovaných prírode a ani zďaleka nepoľavujeme v našom úsilí. Pridajte sa k nám.

2021
Sadíme 2021 stromov
V roku 2021 vysádzame 2021 vlastných pôvodnych drevín v rámci nášho projektu Nature is Future na ktorom sme aktívne spolupracovali s Bratislavským regionálnym ochrárskym združením.

2023
Strecha nad hlavou
Na základe obchodnej verejnej súťaže mesta Bratislava sa nám po piatich rokoch existencie v teréne podarilo získať strechu nad hlavou na ul. Jasovská 1 v bratislavskej Petržalke, kde vám budeme k dispozícii od mája 2023.

Permoníci sú ľudia

Katarína Vallová

Katarína Vallová

predsedníčka OZ

Katarína maká nielen pre prírodu, ale aj písmenami za klávesnicou, aby sme sa dokázali uchádzať o nové partnerstvá a potešili tak matičku prírodu pravidelnými novinkami od ručného náradia, cez ochranné pomôcky, výsadbu tisícok drevín, vtáčimi búdkami a mnohými ďalšími vecičkami využitých v teréne vďaka jej atramentovému peru.

Úloha v OZ: projekty, verejné súťaže, štatutár
Poznávacie znamenie: atramentové pero
Obľúbený nástroj: hrable
Geocaching nick: Labuťka81

Júlia Gecziková

Júlia Gecziková

podpredsedníčka OZ

Júlia sa stará o plynulý priebeh všetkých potrebných papierovačiek a dozor nad organizovanými eventami. Aktívne sa zapája manuálnou prácou do pripravených akcií. Počas vzácnych chvíl, kedy nie je v oblakoch si vždy uchmatne silné vidly alebo hrable s ktorými rada relaxuje.

Úloha v OZ: Posledné slovo pri podpise
Poznávacie znamenie: neustále niekde lezie
Obľúbený nástroj: vidly
Geocaching nick: geJulie

Vzťah k prírode a Geocaching

Pri zrode OZ Permoníci nás spojila celosvetová hra Geocaching. Spoločné záujmy so vzťahom k prírode preniesli aj do priateľstva a spoločného úsilia v rámci aktvít ozetka.

Členovia OZ Permoníci v roku 2024 z radov hry Geocaching:

 Katarína (Labuťka81)
 Júlia (geJulie)
 Miro (mimino84)
 Miro (Ringiš)
 Peter (hudecof)
 Peťo (pgasparik)
 Petra (myšpet)
 Kamil (JaSaHram)
 Roman (CR(G)EO)
 Martin (Yoki666)
 Juraj (kapplan)
 Peter (SimonCooper.sk)
 Braňo (branio)
 Michal (misoba)

A veľa, veľa sympatizantov a priateľov, ktorí nás opakovane podporili aktivitami v teréne. Ďakujeme za spoluprácu!

Kontakuj nás

+ Eventov v prírode
+ Hodín v prírode
+ Stromov a drevín
+ Štátov Európy

Naši Partneri

OBROVSKÉ ĎAKUJEME patrí partnerom, ktorí výrazne podporili naše činnosť a projekty.