Jednorázovo alebo pravidelne

Vážení priatelia. Ako občianske združenie sme závislí na daroch. Roky venujeme svoj čas, aj svoje súkromné peniaze na chod ozetka.
Či už ide o cesty po Slovensku alebo o čas, ktorý spoločne s priateľmi rátame na tisíce bezplatne odpracovaných hodín v teréne. Teraz sme si pre nás všetkých vzali ďalšiu zodpovednosť, a to priestor na spoločné stretávanie v priestoroch na Jasovskej 1 v bratislavskej Petržalke. Pomôžte nám prefinancovať aspoň časť nákladov, ktoré opäť premeníme na užitočné kroky pre matičku prírodu.
Každý dar bude riadne zaevidovaný s možným nahliadnutím do knihy darcov a vedeného účtovníctva.

ČO ZABEZPEČÍ DAR VO VÝŠKE 5 €?
Aj táto pomerne malá suma dokáže dobrovoľníkom zabezpečiť napríklad:
- pracovné rukavice
- reflexnú vestu
- balenú pitnú vodu
Pre envirodielničku nám ponúkne napríklad zakúpenie ceruziek pre deti.

ČO ZABEZPEČÍ DAR VO VÝŠKE 20 €?

Dar v hodnote 20 € ponúkne napríklad:
- drobné občerstvenie na dobrovoľníckej akcii
- základné pracovné náradie a návštevu železiarstva kvôli klinčekom, skrutkám a pod.
- prefinancuje napr. vtáčiu búdku
Pre envirodielničku nám ponúkne napríklad zakúpenie hygienických a čistiach potrieb.

ČO ZABEZPEČÍ DAR VO VÝŠKE 50 €?

Dar v hodnote 50 € ponúkne napríklad:
- prefinancovanie nákladov dobrovoľníkom na cesty (vlak, vlastné auto)
- nákup ručného náradia, pr. píla, záhradné nožnice a podobne
- nákup farieb a štetcov pre tvorbu vtáčich búdok deťmi
Pre envirodielničku je táto suma postačujúca napr. na preplatenie mesačného účtu za internet a mobil.

ČO ZABEZPEČÍ DAR VO VÝŠKE 100 €?
Dar v hodnote 100 € ponúkne napríklad:
- drobné elektrické náradie
- nákup stoličiek a drobného nábytku
- vlastný flipchart, kancelárske potreby
Pre envirodielničku je táto suma približne postačujúca na týždenný chod, ktorý zahŕňa nájom a energie.

ČO ZABEZPEČÍ DAR VO VÝŠKE 500 €?
Dar v hodnote 500 € ponúkne napríklad:
- akumulátorové náradie do terénu (napr. píla na prečisťovanie náletových drevín)
- 2 rebríky potrebné na umiestnenie vtáčich búdok
- základnú lezeckú výbavu
Pre envirodielničku je táto suma približne postačujúca na mesačný bezstarostný chod, ktorý zahŕňa nájom a energie.

ČO ZABEZPEČÍ DAR VO VÝŠKE 1000 €?
Dar v hodnote 1000 € ponúkne napríklad:
- dôležitá časť sumy pre nákup ojazdeného auta pre potreby OZ (malá dodávka)
- ručné a elektrické náradie
- dosky a iné materiály na výrobu vtáčik búdok a kŕmidiel
Pre envirodielničku je táto suma približne postačujúca na dvojmesačnú existenciu, ktorá zahŕňa nájom a energie.


Akékoľvek suma je pre nás obrovským prínosom. Sme maximálne transparetní. Neplatíte nikoho z nás. Darom pomáhate preplatiť to, čo spoločne dokáže urobiť pre nás všetkých. Pomáhame, pretože chceme. ĎAKUJEME!

DÔLEŽITÉ INFO

Pri prevode na účet OZ Permoníci uveďte do poznámky slovo "DAR". V opačnom prípade to nedokážeme ako dar zaevidovať.

ÚDAJE K PLATBE
IBAN: SK41 8330 0000 0024 0137 8206

Úcet je vedený pod názvom Permoníci, občianske združenie vo FIO Banke.

img_divider